Sport og Trim - Visjon og verdier!

Vi vil at nettopp du skal trives hos oss, jobber vi kontinuerlig for at du og alle andre medlemmer skal være så fornøyde som mulig. Vi har derfor satt oss en klar visjon og noen klare verdier for å oppnå dette.

Visjon

Sport og trim skal være et treningssenteret med fokus og hjerte for folkehelse

Verdier

Tillit - Det er viktig at alle medlemmer kan stole på at vi leverer treningsveiledning av dyktige og sertifiserte instruktører. Fortrolige opplysninger skal behandles konfidensielt.

Respekt - Alle kunder og medarbeidere skal møtes med forståelse for at vi kan tenke ulikt og ha forskjellig ståsted.

Kvalitet - Alle tjenester som leveres av Sport og Trim skal være av høy kvalitet. Det er viktig at senteret kan stå inne for alle ytelser som leveres til kundene.

Åpenhet - Sport og Trim skal ha takhøyde for alles meninger, men også kunne være enige om å være uenige.

Imøtekommende - Vi vil at alle medarbeidere skal yte god service og være lyttende til medlemmers ønsker. Sport og Trim ønsker å ta alle på alvor uansett ståsted treningsmessig og sosialt.

Sport og Trim

Med fokus på folkehelse og trening

Bli medlem