Informasjon om videre stenging

Kjære kunder!                      

Vi har i dag fått ny beskjed fra kommunelegen angående drift på treningssenter. Han viser til et presiseringsskriv fra KS, hvor det spesifiseres at all aktivitet innendørs i regi av treningssentere ikke er tillatt. Denne beskjeden fikk vi nå i dag, etter at det uttrykkelig har blitt gitt beskjed fra kommunelegen om at vår åpning har vært innenfor gjeldende lovverk.

Vi kan ikke annet enn å takke for positiv og raus oppmerksomhet mot oss på Sport og Trim i denne sammenhengen. Vi ønsker å kunne gi et tidligst mulig og best mulig treningstilbud til alle våre flotte medlemmer.

De som har levert utstyr, må gjerne komme og låne igjen. Vi er å treffe i morgen tirsdag den 13.05 kl. 1630 til 1730 for dette.

Tusen takk så langt, nå ser vi virkelig frem til 15. juni og åpning for dere alle da.

Hilsen Therese og OIav Vikhammer

Sport og Trim

et førstevalg når det gjelder aktivitet og trivsel innenfor trening

Bli medlem